Πάνω στο Σταυρωτά της Λευκάδας

το ψηλότερο σημείο της Λευκάδας, 1167μ